Equip d’agrupament

L’equip d’agrupament està format per caps que vetllen pel bon funcionament de l’agrupament i s’encarreguen de representar-lo a l’ajuntament, a la demarcació, ens faciliten recursos pedagògics i controlen els comptes i les inscripcions de l’entitat.

L’equip d’agrupament del curs 2019-2020 està format per:

Caps d’agrupament: Roger Lloret i Noèlia Quirant.
Responsable pedagògic: Sergi Lloret.
Tresoreres: Cristina Solà i Pol Torrent.
Secretària: Mireia Arcos.