Branques

Els infants i joves de l’agrupament es divideixen en diferents branques en funció de l’edat. En el nostre agrupament tenim 6 branques:

Castors i Llúdrigues

És la branca més petita de l’agrupament, formada per infants de 6 a 8 anys. Aquests/es estan en un moment molt intens del seu desenvolupament i els agrada fer moltes activitats i jocs sense parar. Els agrada la fantasia i sempre estan disposats a viure mil i una aventures mentre aprenen coses noves.
El lema d’aquesta branca és compartir

Llops i Daines

Branca formada per infants de 8 a 11 anys disposats a viure històries fascinants que requereixen el millor d’ells mateixos. Tenen molta creativitat i els hi agrada aprendre coses noves, jugar, reflexionar i resoldre misteris. 
El lema d’aquesta branca és tant com puc

Ràngers i Noies Guia

Branca formada per nois i noies d’11 a 14 anys que estan vivint canvis biològics importants i volen començar a ser adults. Reflexionen sobre com els agradaria ser, tenen referents famosos/es, aprenen a gestionar les emocions i els agrada fer activitats sense deixar tampoc de jugar. 
El lema de la branca és sempre a punt.

Pioners i Caravel·les

Branca formada per joves entre 14 i 17 anys. Aquestes/es són més autònoms/es i tenen més seguretat. Prenen consciència que tenen tota una vida per endavant i això els motiva però a la vegada també els espanta. Els agrada fer activitats, jugar, reflexionar, conèixer coses noves i els debats.
El lema d’aquesta branca és per un món millor.

TRUC

Branca formada per infants de 17 a 19 anys. Aquesta branca ja no tenen caps sinó un animador/a que els segueix durant dos anys (truc 1 i truc 2) i els guia perquè puguin dur a terme el seu projecte final d’etapa com a infant i jove al cau. En aquesta branca els joves ja són grans i autònoms per fer i prepar-se les sortides o la majoria de coses amb l’ajuda de l’animador/a. 
El lema d’aquesta branca és tots a la recerca d’un compromís

Essomba, M À. (2008). Codi Obert, Programari lliure per a caps. Valldoreix, Barcelona: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.